Op 1 mei 1971 volgde mr. Abraham A.J. Goldberg (1922-2005) K. Fabius als burgemeester van De Bilt op. Goldberg had na een opleiding bij de politie rechten gestudeerd en werd na een loopbaan in het bedrijfsleven burgemeester in Delfzijl  en Wisch. Politiek was hij liberaal en lid van de VVD. Afbeelding: burgemeester Goldberg (Foto Anefo-Nationaal Archief – Hans van Dijk 1981)

 

Meer in formatie

Goldberg kwam in een financieel gezonde gemeente, maar een typische forensengemeente. Bij zijn installatie had hij al te horen gekregen: wij hebben de ruimte voor nieuwe industrieën niet. Een punt van zorg was nog steeds de woningnood, maar er waren ambitieuze plannen om deze aan te pakken. Het gemeentebestuur plande bouw van ruim zeshonderd huizen, woningwetwoningen, premiewoningen en vrije sector woningen. Verder had men aandacht voor de verbetering van de doorgaande wegen, de ondertunneling van de zeer drukke spoorwegovergangen en de verbinding met het nieuwe universitaire centrum van de Universiteit Utrecht op de Uithof ten zuiden van De Bilt. Het zou nog lang duren voor die plannen verwezenlijkt waren.

Een ambitieus plan was de vernieuwing van de Nieuwstraat in de dorpskern van De Bilt. Langs deze straat stonden kleine bedrijfjes en relatief kleine en vaak oude huizen. De gemeente wilde deze opkopen, afbreken en nieuwe woningen bouwen. De plannen riepen bij de bewoners veel weerstand op. Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad steunden de sanering, maar burgerprotest, kraakacties en bezoek van de staatssecretaris van Volkshuisvesting J. Schaeffer zetten de plannen op losse schroeven. Pas in 1978 en 1981-82 werd een beperkt aantal panden gesloopt; de rest werd gerenoveerd.

Goldberg kweekte door deze kwestie weinig goodwill en zijn persoonlijk leven maakte hem evenmin populair. Zijn twee echtscheidingen vielen niet goed bij de burgerij, die vooral bestond uit vrij conservatieve protestantse en rooms katholieke inwoners. Ook zijn imago als ‘harde bestuurder’ kan hebben meegespeeld. In ieder geval diende hij op 28-10-1976 in de raadsvergaring zijn ontslag in. Op 3 -11- 1976 nam hij afscheid van De Bilt. In de jaren tachtig was hij nog in verschillende plaatsen werkzaam als interim-burgemeester. Zijn opvolger in De Bilt was mr. A. baron van Harinxma thoe Sloten.

PvH

 

Literatuur:

Dossier: De zeven burgmeesters in de gemeente  De Bilt gedurende de 20e eeuw. (Historische Kring D’Oude School, De Bilt).

A.A.J. Goldberg, in: Wikipedia, https://wikipedia.org.wiki/Abraham_Goldberg

https://historischekringdebilt.nl/nieuwstraat

https://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/t/tot-hier-opstand-in-de-nieuwstraat/