Bij dit artikel horen enkele hieronder opgenomen afbeeldingen uit het hierboven afgebeelde boek uit 1787 en het gelijknamige  van het jaar daarvoor. Men ziet de namen van de schouten en secretarissen van de dorpen en de vroegere heerlijkheden van de huidige gemeente De Bilt in de patriottentijd.

 

Meer informatie

De heren van de heerlijkheden die te vinden waren op het gebied van de huidige gemeente lieten het praktische bestuurswerk over aan de schouten en dorpssecretarissen. Opvallend is dat onder deze achttiende-eeuwse feitelijke bestuurders geen enkele inwoner van een van de dorpen van De Bilt te vinden is. Dat geldt voor De Bilt, Oostbroek, Colenburg, Westbroek, Achttienhoven, Voordorp, Oude Wetering en Herverscop. Een bijzondere figuur was de schout van Westbroek, de Maarssense notaris Marten van der Helm, kapitein van een patriottisch vrijkorps.

AD

 

Voor meer informatie over Marten Van der Helm leze men het men het  artikel ‘Maarssen. Wie was er aan de macht in… 1787’ van drs. Roel Mulder.