Mr. Albertus baron van Harinxma thoe Sloten (1930-2012) was in de twintigste eeuw de laatste in een lange reeks van burgemeesters met een adellijke titel die de gemeente De Bilt hebben bestuurd. Hij trad op 16 mei 1977 officieel in functie en nam op 19 november 1990 afscheid. Zijn opvolger was mr. A. Tchernoff. (Foto Beeldbank Historische Kring ‘D’ Oude School’, De Bilt)

 

Meer informatie

Van Harinxma begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en werkte daarna bij de griffie van de provincie Utrecht. Hij werd in 1969 burgemeester van Doorn. In 1977 volgde de benoeming in De Bilt. Zoals toen nog gebruikelijk was had de gemeenteraad nauwelijks inspraak gehad.

Van Harinxma’s taak was, zo werd bij de installatie gezegd: ‘Handhaaf het karakter en de omvang van de gemeente’. Dat was geen geringe opgave. De gemeente Utrecht vroeg om steeds meer ruimte. De groene zone tussen Utrecht en De Bilt stond onder druk, bijvoorbeeld door de bouw van de snelwegen de A 27 en de A 28.  Tussen enerzijds de noodzakelijke woningbouw en anderzijds de handhaving van de bossen en landgoederen in de gemeente bestond een voortdurende spanning.

In De Leyen en bij de Jan Steenlaan  werd nieuwbouw gerealiseerd. Grote instellingen als het KNMI, het RIVM en de Grontmij bleven in De Bilt gevestigd. Veel aandacht kregen in deze periode zaken als het onderwijs en de volksgezondheid, bijvoorbeeld het begin van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Ook voerde men een actief beleid voor  de infrastructuur en de veiligheid, zoals bij de bouw van de brandweerkazerne bij De Leyen. De automatisering van de gemeentelijke administratie werd voortgezet.

Veel tijd en energie vergde het interregionaal overleg  met de omliggende gemeenten en  met de provincie. Dit laatste punt eiste voorzichtig handelen, want tegelijk werd de wens van de rijksoverheid steeds luider gehoord om kleine gemeenten samen te voegen tot grotere eenheden en zelfs provincies op te heffen of samen te voegen. De opvolger van Harinxma thoe Sloten kreeg daar direct mee te maken. Onder de bekwame leiding van Van Harinxma werden de problemen van dat moment aangepakt en opgelost.

De echtgenote van de burgemeester, mevrouw A.W. Van Harinxma thoe Sloten-Wentholt, speelde een actieve rol. Niet alleen bij representatieve functies, maar ook in het sociale en culturele leven in De Bilt was zij duidelijk aanwezig. Zij was nauw betrokken bij de zorg voor bejaarden en gehandicapten.

Bij zijn afscheid kon Van Harinxma op een geslaagd burgemeesterschap terugkijken. Wel merkte hij op: ‘De kwaliteit van de infrastructuur, ons groenbestand, onze recreatie mogelijkheden en ons woningbeleid …zullen ons in de toekomst intensief bezighouden’.

Van Harinxma vertrok naar Nieuwerker (Zeeland) waar hij in 2012 overleed.

PvH

 

Literatuur:

Dossier: De zeven burgemeesters in de gemeente De Bilt in de twintigste eeuw. (Historische kring  ‘D’Oude School’, De Bilt.

https://wikipedia.org/wiki/Van-Harinxma-thoe-Sloten