Waar nu in De Bilt de Blauwkapelseweg en de Burgemeester de Withstraat lopen, was in de middeleeuwen een dijk aangelegd voor de ontginningen, de Voordorpse Dijk. Zo heet nog steeds het verlengde van die wegen. Langs die dijk liep een watertje voor de afwatering maar ook voor het verkeer. Afgebeeld is de Blauwkapelseweg vanuit het oosten omstreeks 1925 (Collectie Het Utrechts Archief).

In de twintigste eeuw bouwde men er huizen: na 1920 aan de noordkant en tien jaar later aan de zuidzijde. Toen werd de Blauwkapelseweg ook bestraat. De bomen die aan twee kanten van de weg waren geplant, werden in 1970 gerooid omdat de weg breder moest worden gemaakt.

DAB

Literatuur:
S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, geschiedenis en architectuur, Zeist 1995 p. 94
L. Haan-Beerends, Biltse straten en wegen, lanen en stegen, in: De Biltse Grift 1998.