De Biltse burgemeester De Blocq van Haersma de With gaf in het eerste decennium van de twintigste eeuw opdracht tot de verbouwing van de grote villa Terre Neuve. Afgebeeld zijn de bouwtekeningen van de voorgevel, de ingang en de achtergevel. (Stadsarchief Amsterdam, archief architectenbureau  G.B. Salm en A. Salm Gbzn., nrs. 1315BT900690, 1315BT900691 en 1315BT900693)

De bouwtekeningen zijn gedateerd op het jaar 1909. Dat is merkwaardig want volgens de lokale historicus  J. van der Heijden werd Terre Neuve in 1906 verbouwd (Terre Neuve aan de Dorpsstraat, De Biltse Grift, 1997 nr. 19 blz. 2-9).

AD