In 1913 werd de villa De Bremhorst gebouwd in het ontginningsgebied De Biltsche Duinen in Bilthoven. De bouwer was G.L. van Boetzelaer. (Foto Beeldbank Historische Kring D’Oude School) Op deze locatie staat nu Huize Het Oosten.

 

Meer informatie

De Van Boetzelaers hadden in de loop van de negentiende eeuw een groot deel van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk in hun bezit. Tot hun grondgebied behoorden de landgoederen Sandwijck en Houdringe in de Bilt en bossen en heidegebied onder en boven de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. In Maartensdijk vormde huize Eyckenstein de begrenzing.

In het gebied De Biltsche Duinen net ten noorden van de spoorlijn liet Godfried Leonard baron Van Boetzelaer in 1913 aan de Rubenslaan de grote en statige villa De Bremhorst bouwen. Het huis was bedoeld als woonhuis voor zijn gezin. De architect was Jan Stuivinga, die ook het gemeentehuis in Zeist had ontworpen.

Van Boetzelaer had net als veel van zijn familieleden functies in het Biltse bestuur. Hij was wethouder en bestuurslid van de in 1917 opgerichte Algemeene Woningbouw Vereeniging De Bilt en dijkgraaf van het grootwaterschap Woerden.

Een groot deel van Bilthoven was in de oorlog Sperrgebiet. Er waren veel militairen gelegerd en diverse Duitse legerinstanties hadden er hun kwartieren. De villa werd in 1940 door het Duitse leger gevorderd en generaal H.W. Reinhard ging er wonen. In 1944 troffen geallieerde bommen de villa en beschadigden deze onherstelbaar.

Na de bevrijding werd de villa niet herbouwd. Het terrein werd begin jaren vijftig verkocht aan een groep vrijmetselaren die er een woongemeenschap voor oudere leden van de vrijmetselarij vestigden. Op 19 mei 1955 werd hier Huize Het Oosten geopend. Dat huis is inmiddels flink uitgebreid en bevindt zich nog steeds op deze locatie tussen de Rubenslaan-Jan Steenlaan en de Jan van Eycklaan.

PvH

Literatuur:

Honderd jaar Bilthoven 1917-2017 onder redactie van Wim Krommenhoek en Leo Vlodorp, Historische Kring D’Oude School, De Bilt. (De Bilt 2017).

Bernard Schut, Verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij De drie ceders (De Bilt 2015).

https://historischekringdebilt.nl/rubenslaan