Dit zijn drie percelen land aan de Vecht, het Zwarte Water en de Maartensdijkse vaart  (Utrechts Archief, topografische atlas 2181.)

Hier wordt een kaart getoond, getekend door D. van der Werf in 1877 naar een origineel van Benard  de Roy uit 1689. Het gaat om drie blokken, voor de inning van bloktienden, een wester-, noorder- en oosterblok. Een tiende was een heffing op grond, door de pachter te betalen aan de eigenaar. In het grote Woordenboek der Nederlandse taal leest men:’ [Dit zijn] tienden, die drukken op een complex van bij elkaar gelegen landen, blok- of cirkeltienden genaamd”.

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

M. Donkersloot-de Vrij -Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 nr. 323.