Afgebeeld is een schets uit 1472 waarop omstreden noordelijke grensscheidingen tussen het Sticht en het graafschap  Holland zijn afgebeeld. (Algemeen Rijksarchief Den Haag).

 

Meer informatie

Deze kaart werd waarschijnlijk gemaakt om  een geschil over de voortdurend betwiste grens tussen beide gebieden te visualiseren. Men leest in de tekst bovenaan, op de tweede regel over een ‘laen die u[u]t den boesse [het bos] loopt tot Seyst’. Vanaf de linkerkant lopen twee lijnen, kennelijk grensmogelijkheden. De onderste begint bij  een langwerpig vierhoekje,  aangeduid als ’pael’. Daarmee wordt een leeuwenpaal bedoeld. (Zie de tekst bij de post: Grenspalen met Holland).  Deze lijn loopt pal naar rechts, naar het oosten. Een tweede lijn loopt vanaf een zelfde punt, linksboven op de kaart, naar het  ‘Goyerboesse’ of Gooierbos en vandaar verder naar het noordoosten, naar rechtsboven, naar een tweede leeuwenpaal. Die wordt ook met een langwerpig rechthoekje aangeduid en men leest daarbij het woord ‘lewenpael’. Rechts daarvan ziet men het woord ‘Eemmenes’ [Eemnes].

Mogelijk is het gebied tussen deze twee lijnen betwist gebied. Linksonder ziet men de stad Utrecht. Daarboven, tussen de stad en de eerste lijn, kan men  [W]estbroo[e]ck’ of Westbroek vinden. Iets naar rechts is het woord ‘Oestveen’ – de oude naam van Maartensdijk – helder leesbaar. Onderaan in het midden loopt de ‘steen wech’, de Steenweg.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.

 

Meer lezen: C. Dekker, eindredactie e.a., Geschiedenis van de provincie Utrecht I (tot 1528) (Utrecht 1997) p. 202.