De oudste kerk in De Bilt is de Dorpskerk aan de Dorpsstraat, die in 1652 in gebruik werd genomen. We zien hem hier op een tekening van P.J. Lutgers uit omstreeks 1850. (Collectie Het Utrechts Archief)

 

Meer informatie

Bij de Reformatie werden in 1580 het klooster Oostbroek en in 1585 het Vrouwenklooster gesloten en gesloopt. Protestantse inwoners van de Bilt gingen voortaan naar de kerk in Zeist of naar het kerkje van Blauwkapel. Katholieken gebruikten schuilkerken. Omdat er in het midden van de zeventiende eeuw in de Bilt meer dan veertig protestantse gezinnen waren, bouwde men in de Dorpsstraat een kerk die zou bekendstaan als de Dorpskerk. Het werd een eenvoudige zaalkerk van ongeveer tien bij twintig meter die ruimte gaf aan tweehonderd inwoners. Op 27 april 1652 werd hij in gebruik genomen. In hetzelfde jaar werd Lambertus Sanderus de eerste predikant. Er hoorde een school bij waar de koster les gaf.

Op het dak stond een klein torentje met een klok, maar in 1839 werd dat afgebroken omdat het in zeer slechte staat was. Men bouwde tegen de westgevel een echte toren, die bekend staat als de Peperbus. Doordat de bevolking toenam, waren verbouwingen en uitbreidingen nodig: in 1840, in 1895 en een algemene opknapbeurt in 1952. In dat jaar schonken de gemeenteleden aan de kerk nieuwe glas-in-loodramen.

De Dorpskerk is een rijksmonument. Hij wordt gebruikt door de Protestantse Kerk in Nederland.
DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Zie ook op deze site:

Het kerkhof van de Dorpskerk

De Oude School bij de Dorpskerk

Literatuur:
Werkgroep Nederlands hervormde kerk De Bilt, 350 jaar Dorpskerk in De Bilt, De Bilt 2002.
https://dorpskerkdebilt.nl/inhoud/geschiedenis-van-de-kerk