De overgave van een deel van de Duitse troepen werd geregeld in De Bilt. De opperbevelhebber in Nederland was generaal Christiansen. Hij liet de onderhandelingen over de details over aan generaal Felix von Schwalbe. Deze had het bevel over het achtentachtigste legerkorps, dat zijn hoofdkwartier had in Bilthoven. Al op 1 of 2 mei verschenen daar Engelse motorordonnansen.

In principe gaf Duitsland zich al over op 4 mei 1945 in Lüneburg. Op die dag capituleerde admiraal Von Friedeburg namens de Duitse troepen in Noord-Duitsland en Denemarken en Nederland tegenover veldmaarschalk Montgomery, maar kolonel-generaal Blaskowitz, de bevelhebber van de vesting Holland, vond de voorwaarden onvoldoende. De capitulatie in Nederland vond plaats in fasen. Op 5 mei vonden er onderhandelingen plaats in hotel De Wereld tussen de Canadese generaal Foulkes en generaal Blaskowitz. Deze vroeg uitstel omdat hij eerst wilde uitzoeken of hij aan alle eisen kon voldoen.

Het is een fabeltje dat de capitulatie op 5 mei – de later ingestelde Bevrijdingsdag – plaatsvond. Er is op 5 mei niet ondertekend en prins Bernhard was bij deze gebeurtenissen niet aanwezig. Het proces werd afgerond door de ondertekening van het capitulatiedocument door generaal Blaskowitz op 6 mei in aanwezigheid van de prins. Niet in Hotel De Wereld maar in de aula van de Landbouwhogeschool.

Afgebeeld is de aftocht van Duitse militairen over de Utrechtseweg. (Foto Het Utrechts Archief)

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de Bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:
J. C. Brugman, De ‘bevrijding’ in de gemeente De Bilt, in: De Biltse Grift 1995.

H. Brugmans, Het hoofdkwartier van het 88ste Duitse Legerkorps in Bilthoven, in: De Biltse Grift 2007.