Afgebeeld is het eerste Nederlandse ondergrondse verzetsblad, Het Bulletin, dat werd uitgegeven in Maartensdijk. Het werd samengesteld en geproduceerd door de familie Voûte.

 

Meer informatie

Om de Duitsers te misleiden en te ergeren zetten zij op het eerste nummer No.  3, een tactiek die later vaak is toegepast. Van dit eerste  nummer werden 1200 exemplaren gestencild, en dat was voor die tijd een hoog aantal. Het Bulletin was in 1940 het meest verbreide ondergrondse blad in ons land.

Een van de uitgevers van het blaadje, Lodie Voûte, woonde met zijn vrouw Ad Esser in het landhuis achter Rustenhove (nu Aanlegsteeg 4). Samen met zijn broer Klaas ergerde hij zich al snel aan de propaganda van de bezetter. Met het Bulletin wilden zij een tegengeluid laten horen. Merkwaardig genoeg zijn de verzetsactiviteiten van de gebroeders Voûte voor de Maartensdijkers onopgemerkt gebleven. De Voûtes hebben echter op hun beurt nooit geweten dat de Maartensdijkers het appelhuis op het terrein van Rustenhove als geheime schuilplaats benutten. Meer over de inhoud van deze krant en Lodie Voûte kan men lezen door HIER te klikken.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.
Voor het vervolg klik HIER.

Foto van Lodie Voute (bron: de site van de Vierklank: https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/19516/maartensdijk-bakermat-ondergrondse-pers

 

Literatuur:

De  Biltse en Bilthovense Courant maart 1993-januari 1995:

K. Kolenbrander en A. Doedens, Maartensdijk blijkt bakermat van ondergrondse pers.

A. Doedens Ergernis over bezetter bracht de gebroeders Voûte tot heldendaden (20 juli 1993).

L. E. Winkel, de Ondergrondse Pers. Geheel herzien door drs. Hans de Vries (NIOD Amsterdam 2014).