Hier ziet men het noordelijke deel van de officiële kaart van de definitieve grenzen van het Gooi en het Sticht uit 1622. (Nationaal Archief, 4VTH nr. 2595)

Meer informatie

Op de kaart leest men, dat deze het gevolg was van een overeenkomst tussen Holland en het Sticht Utrecht van 14 juli 1719 (zie ook de post ‘De noordelijke grenzen van Westbroek, Achttienhoven en Oostveen definitief’.)

Opvallend is de notitie aan de rechterzijde, dat de huidige Floris V weg Stichts gebied was, waar de Gooilanders recht van overpad hadden. Men leest: ‘Scheijdingh moet een wegh van vijff Goytse roeden breet blijven leggen tot een vrije overdrift aan die van Goylant toegestaen’. De Egelshoek is overigens duidelijk als Hollands gebied aangegeven. Onder de woorden ‘Hoek van Roeters Wal‘ leest ziet men een aanduiding van een restant van de ‘Goyerschans‘. Opvallend is ook de tot vandaag de dag bestaande uitloper van ‘Maartensdijk gelegen in het Oostveen’ naar het noorden toe. Een groot deel van deze uitloper bestaat uit het huidige Boetzelaarsveld. De kaart werd door Amsterdamse landmeters gemaakt en is in 1722 formeel ondertekend.

AD