Afgebeeld is een uitsnede van een kaart die de grenzen van de stadsvrijheid van Utrecht aangeeft. Het is een deel van een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck van omstreeks 1540. (Utrechts Archief nr. 214259.)

Men ziet op deze uitsnede de uitspanning de Biesbosch (elders op deze site terug te vinden in de post: De Biltse herberg De Grote Biesbosch.) Voorts zijn onder meer ingetekend Oostveen (dat tot aan de Vecht loopt), de ‘Steen wech’, het Zwarte Water, het gerecht Achttienhoven (‘die proosdy van St. Jans’). Een eerdere kopie werd gemaakt in 1775 (Utrechts Archief, nr. 216703, zie hieronder). Voor de volgende kaart klikke men aan: De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 5: de kaart van sGrooten (1573).

AD

 

Literatuur:. M. Donkersloot-De Vrij. Kaarten van Utrecht (1988) pp. 126v.

Picture 085