Een bijzonder monument is het zestiende-eeuwse stenen gedenkbord uit 1545 in de kerk van Westbroek ter herinnering aan het begraven van de ingewanden van Rennenberg in de kerk. (Foto DAB)  Hij was degene die door zijn huwelijk met Cornelia van Culemborch de ruïne van slot Zuylen verwierf en het weer liet opbouwen.

 

Meer informatie

Zijn lichaam werd te Oostbroek bijgezet, zijn hart in de kapel van Zuylen.

Op het gedenkbord staat:

Int iaer Ons Heeren MV ende VIII den xviii dach in iulij zo is offlyvich gheworden (gestorven) den edelen waelgeboren heere heer Willam vrijgraeff toe Rennenberch, heer tot Zuijlen ende Westbroeck ende heer tot Oldenhoeven.  Daer t hart Zuijlen inde cappelle is begraven ende he[e]t inghewant hier inde Westbroeck ende het lichaem tot Oostbrock is begraven.

Abdis Henrica van Erp van Vrouwenklooster scheef daarover in haar kroniekje:

Op de 11de juli van het jaar 1545 stierf graaf Willem van Rennenberg op zijn kasteel te Zuylen. Hij werd gebalsemd. Zijn hart werd begraven in de slotkapel van Zuylen, zijn ingewanden te Westbroek en zijn lichaam te Oostbroek op de 23ste van de genoemde maand juli. Ik stelde me met mijn joffers op voor onze kloosterpoort aan de Steenstraat. Daar wachtte ik [op de stoet] met onze kapelaan die zijn kazuifel aan had en een wijwaterkwast in zijn hand. Twee van onze jongste joffers droegen het Kruis en de wierook. We liepen het klooster via de Vrenckpoort uit en posteerden ons bij de Wagenweg waarlangs men naar Oostbroek rijdt totdat alle wagens voorbijgekomen waren. Toen gingen wij terug.

AD, DAB

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Zie ook: De heren en vrouwen van Westbroek in de middeleeuwen