Afgebeeld is een bord langs de A27 ten tijde van de aanleg van de weg door de aannemer Mourik uit Groot Ammers. (Beeld ontleend aan het hieronder genoemde artikel .)

Meer informatie

Al in 1929 bezocht de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat te Utrecht, ir. Anton A. Mussert, de vergadering van de Maartensdijkse burgemeester Van der Voort van Zijp en zijn wethouders om te spreken over een nieuwen weg parallel loopende aan den bestaande weg Utrecht-Hilversum. Het zou tot 1958 duren voordat de eerste van vele onteigeningsbrieven verstuurd werd voor de grond die nodig was voor de aanleg van de weg.  De aanleg van de weg werd op 7 januari 1969 aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver, Joh. Mourik en Co. N.V.

In maart 1969 gaven B&W van Maartensdijk toestemming aan Rijkswaterstaat om Mourik met de aanleg te laten beginnen. De weg tussen Rijksweg 12 en rijksweg 1 zou ongeveer 130 miljoen gulden gaan kosten. Een groot deel van de weg liep over Maartensdijks grondgebied. Het traject tussen het Robert Kochplein en de Nieuwe Wetering kwam gereed in 1971, dat tussen de Nieuwe Wetering en Hilversum-Zuid in 1972. In 1973 was de weg klaar, 44 jaar na het overleg op het Maartensdijkse  gemeentehuis. Door Mourik werd via de heer Kees Dorrestijn in Westbroek toestemming gegeven voor de  publicatie door het Online Museum van een door de firma gemaakte film over de aanleg van de weg:

https://www.youtube.com/channel/UCXAVAfZD_AZ8BzHHbrK4qZw?view_as=subscriber

Men ziet onder andere de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat dr. Willem Drees jr.

Met dank aan de heren Mourik en Dorrestijn

AD

 

Literatuur: Els Both en Lous de Raadt, A27, Een halve eeuw van plan tot realisatie, In:  St. Maerten, nr. 30A (december 2005) 4-11.