Hier ziet men aquarellen  van  de boerderijen De Morgen en De Middag op het landgoed Eyckenstein in 1840 (Nationaal Archief, Den Haag, inventaris Eijck van Zuylichem, nr. 179.) (Foto’s Anne Doedens.)

De aquarellen geven de situatie van 1840 weer en zijn gemaakt door Maurits Eijck van Zuylichem. De boerderij de Avond was er al in de zeventiende eeuw en lag ten zuiden van het landhuis, Deze boerderij was mogelijk ouder dan Eyckenstein. Behalve De Avond waren er op het terrein van Eyckenstein  (eveneens ten zuiden van het landhuis) twee andere boerderijen; De Morgen en De Middag. Boerderij De Morgen is door Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer afgebroken. Meer hierover: https://www.eyckenstein.nl/geschiedenis/

AD