In de lente van 1912 bezocht een redacteur van het geïllustreerde weekblad ‘Onze Tuinen’ (‘voor liefhebbers en vaklieden’) het landgoed Beukenburg.  Dat was twaalf jaar voor de sloop van het hoofdgebouw. [Utrechts Archief, beeldbank, catalogusnummer 10352.]

 

Meer informatie

 

Lyrisch beschreef de redacteur zijn bezoek aan de fraaie tuin en het park van het landgoed. We lezen:

Het landgoed “Beukenburg” is 200 bunders groot en behoort aan Mr. J. E. W. Twiss, te Utrecht, maar het wordt bewoond door Jhr. E. Quarles van Ufford wiens echtgenoote, zuster van den eigenaar, met voorbeeldigen ijver en rusteloozen zorg aan haar bloementuin werkt, daarin trouw geholpen daar haar ijverigen tuinbaas Ed. van Kooten en —naar zij zoo vriendelijk was te zeggen – geleid door “Onze Tuinen”. En dat het tuinieren op “Beukenburg” met succes geschiedt, bewezen de kerngezonde krachtig groeiende rozen. Een groot rozenperk ligt er voor het huis, geheel beplant met Gruss an Teplitz, een donkerroode, zeer mildbloeiende roos. […]

Behalve rozen, vindt men op “Beukenburg” tal van andere planten en bloemen. Een rotstuintje biedt er plaats aan verschillende alpenplanten en vaste planten. Tusschen de steenen kruipen er Sedums en Saxifraga’s,  bloeien er Anjers en Zonneroosjes (Helianthemums)) met een overvloed van bloempjes Gracieus leggen sommige.  plantjes hunne ranke stengels over de steenen en groepeeren er zich de Sempervivums tot bolle kussentjes. […]

We hebben, wandelend en pratend, eenige aangename uren op „Beukenburg” doorgebracht. Wat we zagen was het resultaat van ambitieus tuinieren. Overal was de zorgzame zorgzame hand van de bloemenminnende tuinierster te herkennen en menige interessante mededeeling uit opgedane ervaringen met de cultuur van bloemen en planten, kregen we van onze vriendelijke gastvrouw te hooren en toen we des namiddags naar huis gingen was het met de prettige wetenschap dat „Onze Tuinen” in breeden kring blijkt te worden gewaardeerd en als gids velen van dienst is. Dit is voor de redactie zeker een groote voldoening!’

 

Wie het gehele artikel wil lezen, klik aan: Beukenburgs tuinen in 1912.

AD