De forten moesten mee met de tijd. De wapens die gebruikt werden tijdens oorlogen, werden steeds krachtiger, zoals ook bleek tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. De linie was in haar huidige vorm niet opgewassen tegen deze ontwikkelingen. Er werden aanpassingen gedaan en een tweede verdedigingsgordel van forten rondom Utrecht werd aangelegd.

Betere bescherming

De tweede gordel bestond uit de forten Rijnauwen, Ruigenhoek, Voordorp, Vechten, ’t Hemeltje en het Werk aan de Hoofddijk en werd vanaf eind 1860 gebouwd. Deze forten lagen oostelijker, omdat de nieuwe, krachtige kanonnen verder konden schieten: in 1870 al 3,5 kilometer. Van die forten liggen er nu nog twee in onze gemeente: Fort Voordorp en, althans voor een deel, Fort Ruigenhoek. Het Werk aan de Hoofddijk lag op het grondgebied van De Bilt van 1877 tot 1975. In 1914 werden ook binnen de gemeentegrens de Werken bij Griftenstein gebouwd, ter versterking van het al eerder gebouwde Fort De Bilt.

Behalve dat er nieuwe forten werden gebouwd, begonnen de militaire bouwers van de forten in te zien dat bakstenen forten niet meer veilig genoeg waren. Daarom werden de nieuwe bouwwerken onder een beschermende laag aarde van 3 meter gestopt. Alleen de voorkant, aan de veilige kant van het fort, bleef vrij. Bovendien werden tussen de forten extra bouwwerken gemaakt, zoals opslagplaatsen en extra plekken voor dekking.

MB

U bevindt u op de Rondleiding over de Hollandse Waterlinie. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur

https://www.nimh.nl/themas/tijdlijn-militaire-geschiedenis-van-nederland/tijdlijn-militaire-geschiedenis-van-nederland/1870-1914-frans-duitse-oorlog-opent-de-ogen

https://www.hollandsewaterlinies.nl/nl/ontdek-het-verhaal/regio/utrechtse-fortenkring