In 2006 publiceerde Het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het overzicht Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945). Daarin staat per gemeente de oorlogsschade die men op dat moment kon achterhalen. De indruk bestaat dat dit overzicht niet volledig is. Foto: de schade van een neergestort vliegtuig aan de Utrechtseweg in De Bilt (RHC Vecht en Venen).

 

Meer informatie

Het overzicht:

Bilt, De (Utr.)  De Bilt en Bilthoven (zie hieronder) ondergingen diverse bombardementen, mede als gevolg van de vestiging in 1943 van het hoofdkwartier van een Duits legercorps in villa Zonneheuvel aan de Bilderdijklaan in Bilthoven. Bovendien lag de militaire vliegbasis Soesterberg niet ver van De Bilt en Bilthoven.

Als gevolg van bominslag op 24 maart 1944 brandde dubbele villa Middellaan 22/24 geheel uit. (Vermelding op staat van gemeenten die in maart 1944 door oorlogsgeweld werden getroffen, VROMarchief  2.17.03 inv. nr. 5889)

Op 15 augustus 1944 percelen geheel of gedeeltelijk verwoest. (Wederopbouw Maandverslag juni 1944)

 Bilthoven (Utr.) gemeente De Bilt

1 Op 15 april 1942 een bom gevallen op de Julianalaan waardoor enige huizen flinke schade opliepen (Top)

1a Op 29 november 1944, tijdens een mislukte luchtaanval op een Duits hoofdkwartier, liepen diverse panden op het Emmaplein en aan de Prins Bernhardlaan zware schade op (D. Top)

1b Op 29 december 1944 werd het hoofdkwartier van een Duits legercorps, gevestigd in villa Zonneheuvel aan de Bilderdijklaan, alsook het achter de villa gelegen bunkercomplex door de geallieerden gebombardeerd (Zwanenburg deel 2, 491) 

1c Bij het bombardement van 29 december 1944 raakten ook andere panden geheel of gedeeltelijk verwoest. De aan de Rubenslaan gelegen villa De Bremhorst werd verwoest. Het net voor de oorlog gebouwde Nieuwe Lyceum aan de Jan Steenlaan werd met de grond gelijk gemaakt en ook hotel-restaurant Heidepark werd zwaar getroffen.

Tot aan het eind van de oorlog werden er in De Bilt en Bilthoven nog diverse woningen verwoest. In totaal zijn er boven Bilts grondgebied negen vliegtuigen neergestort en hebben zich veertien grotere en kleinere bombardementen voorgedaan.  

Over de gemeente Maartensdijk beperkt zich de opgave tot:

Verwoeste boerderijen: Maartensdijk (Utr.)   3

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.
Voor het vervolg klik HIER.

Vermelde literatuur:

Top, D., Soesterberg vliegveld 1939-1945: oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Nederland  (Alphen a/d Rijn 1994).

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…  Kroniek van een luchtoorlog (z.p. z.j.)

Blankenstein, E. van, Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945) In opdracht van het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 2006.