Aan de Laurillardlaan 6 in Bilthoven staat het gebouw van de voormalige Noorderkerk. De kerk werd in 1955 in gebruik genomen en is in 2015 gesloten. Op de foto zien we de kerk in het jaar van de opening. (Foto Jospé 1955 RHC Vecht en Venen)

 

Meer informatie

De kerk is ontworpen door J.B. baron van Asbeck. Het gebouw is functioneel en nuchter en heeft een ‘moderne’ uitstraling, zoals veel kerken die na de oorlog tijdens de periode van wederopbouw zijn ontworpen. Een echte toren ontbrak; op het dak stond een klein torentje met twee klokken.

Gunhild Kristensen maakte het mozaïek boven de ingang en de glas-in-loodramen. Die ramen tonen ‘Jacob in gevecht met de engel’ en ‘Christus met de Emmaüsgangers. De firma Van Vulpen leverde het orgel.

De kerk is gebouwd voor de wijkgemeente Oost-West van de Protestantse Gemeente Bilthoven in een periode dat het dorp een duidelijke groei meemaakte. De kerkgemeente bestond al tien jaar toen deze op 22 mei 1955 de kerk in gebruik nam. In de tussentijd hadden de leden het gymnastieklokaal van de Van Dijckschool gebruikt.

Ook in De Bilt en Bilthoven liep het aantal kerkgangers terug. Ook hier fuseerden verschillende protestantse gemeenten tot de Protestantse Kerk in Nederland, maar het gebeurde wat later dan in de meeste delen van het land. Toen dat in 2009 had plaatsgevonden, zaten de kerkgangers in Bilthoven en De Bilt nog steeds ruim in hun kerken. Na veel discussie besloot men de Noorderkerk te sluiten.

Op 13 september 2015 vond de laatste kerkdienst plaats. Het orgel is verplaatst naar de Centrumkerk, die wel behouden bleef. In de Noorderkerk bouwde men appartementen.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Website Historische Kring De Bilt, Noorderkerk

Vierklank 16 september 2015: Noorderkerk geeft allure aan dorpshart

  1. Hovelynck e.a. (red), Op pad langs de kerken in de kernen van De Bilt, uitgave van de Raad van kerken De Bilt en omstreken 2013.