Aan de Bilderdijklaan in Bilthoven waren ooit 22 middenstanders gevestigd. Momenteel zijn er in ‘het kleine dorp’ nog slechts een paar over, zoals een supermarkt, een bakker, een slager en een kapper. Deze zaken hadden een economische, sociale en maatschappelijke functie. Eén van deze bedrijven is Spar Bilthoven, een levensmiddelenbedrijf dat al ruim vóór de Tweede Wereldoorlog bestond. Hierboven: De Spar in 1959 met Jan Houghee, Trudy Budding, de heer Dees, mevrouw Dees en Ivonne (Foto Archief fam. Mons) Onderaan: de winkel in 1959.

 

Meer informatie

Al decennia voor de Tweede Wereldoorlog was op de Bilderdijklaan 106 de kruidenierszaak van de heer Wolthuis gevestigd met bediening van achter de toonbank. Ook in de oorlogsjaren stond bij hem de service voor de klanten en de buurt centraal. Zo haalde hij zelfs met de bakfiets huisafval en lege flessen zonder statiegeld op. Wolthuis stapelde dit torenhoog op in de tuin achter de winkel. Na de oorlog werd dit begraven in diepe kuilen in de tuin tot vlak bij het Biltse Meertje.

In 1960 werd de zaak overgenomen door de heer Dees sr. en kreeg het de naam Dees Levensmiddelen. De heer Wolthuis ging verder met een sigarenwinkel in hetzelfde pand; vandaag noemen we dit een shop in de shop. De familie Dees heeft in de loop van de jaren twee keer intensief verbouwd; de eerste keer voor de realisatie van een zelfbedieningszaak (toen werd de naam Dees Supermarkt) en de tweede keer voor een uitbreiding. Daarna nam Dees de groentezaak van de heer Werner over die een paar panden verderop was gevestigd. Deze nieuwe zaak werd door de heer Dees jr. geëxploiteerd onder de naam Dees Vitaminebron. Het ontwikkelen van klantloyaliteit leidde er voor Supermarkt Dees zelfs toe om eigen ‘Dees-zegeltjes’ uit te geven.

In 1976 werd de supermarktonderneming overgenomen door de heer Piet Kroon. De heer Van Soest werd in 1998 de nieuwe eigenaar en in 2000 werd de SPAR een feit onder de heer en mevrouw Mons. Deze vergrote supermarkt vervult vandaag nog steeds een belangrijke buurtfunctie. De coronatijd heeft dit belang nog eens benadrukt. Vandaag zijn er circa 22 werknemers in dienst, van wie een aantal parttime.

De SPAR-organisatie is van oorsprong een Nederlandse onderneming die in 1932 werd opgericht door Adriaan van Well in Zegwaart (Zoetermeer). In oorsprong luidde het motto ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig’ met als acroniem DE SPAR. Voor de internationalisatie werd gekozen voor de naam SPAR. SPAR heeft vestigingen in 48 landen en een omzet van € 36 miljard via 13.000 winkels. Momenteel is het hoofkantoor gevestigd in Waalwijk. In Nederland zijn er 450 zelfstandige SPAR-winkels.

JJR

 

Literatuur:

Website <www.spar.nl>

Interview met mevrouw K. Mons door Jacques Reijniers.

Interview met de heer Dees jr., voormalig eigenaar, door Jacques Reijniers.