Het ontwerp voor de vergroting en verbouwing  van de school aan het adres Kerkdijk 10 in Westbroek stamt uit de jaren1 1883-1884.  Links op de bouwtekening, naast de voorgevel, is de doorsnede over het klaslokaal achter de onderwijzerswoning getekend.  (Regionaal Histotrisch Centrum Vecht en Venen, gemeentearchief Westbroek, inv. nr. 683.)

 

Meer informatie

 

In de monumentenbeschrijving van Maartensdijk uit 2000 leest men:

 

Scholen waren tot in de negentiende eeuw nauw verbonden met de kerk. De functie kos_ter-schoolmeester werd pas in 1875 gescheiden. In Westbroek werd de kosters- annex

schoolmeesterswoning aan de Kerkdijk 6-8 achter de Nederlands-hervormde kerk in 1B83-

1884 uitgebreid met een openbaar schoolgebouw (Kerkdijk 10). Vanaf 1921, na de verhuizing van de school naar de Dr. Welfferweg 8, werd de uitbreiding gebruikt als bibliotheek. Vlak na het aannemen van een nieuwe wet in 1889, die bescheiden subsidiëring van het bijzonder onderwijs mogelijk maakte, werd aan de Dr. Welfferweg 22 in Westbroek een gereformeerde school gebouwd. Deze school bestond uit twee leslokalen en een onderwijzerswoning. In 1922 werd deze school verbouwd en uitgebreid met een nieuw gebouw aan de Dr. Welfferweg 24. In 1979 gingen de gereformeerde en de hervormde school samen als School met den Bijbel. Het gebouw aan Dr. Welfferweg 22-24 verloor hierbij zijn functie.’

 

Zie ook de post : De schoolstrijd in Achttienhoven-Westbroek.

AD

 

Bron: Michiel Kruidenier en Joost van der Spek, Maartensdijk, geschiedenis en cultuur (Zeist 2000) pp 71v.