Voor Jagtlust staat een zomereik uit 1762, een van de oudste bomen in de gemeente. De boom is echter ernstig aangetast. Hierboven: de zomereik (foto DAB)

 

Meer informatie

Zoals veel landgoederen in onze regio heeft ook Jagtlust een lange geschiedenis met illustere bewoners en een aantrekkelijk park dat al in 1895 door Copijn werd beplant. Toch laten tegenwoordig het beheer en de toekomstvisie van het landgoed nogal wat te wensen over. Van de monumentale bomen is sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw geen kaart meer bijgehouden door de gemeente, en het park ligt er wat verwaarloosd bij. Eerder stond er een informatiebord met een beschrijving van de soorten, maar dat is al lange tijd geleden weggehaald en niet meer vervangen.

Wel staat er nog een van de monumentaalste eiken op  het gazon voor Jagtlust, maar die is in slechte conditie, op sterven na dood zelfs, volgens het Utrechts Landschap en heeft een goed beheersplan nodig. Wat is er met de boom aan de hand?

Volgens Monumental Trees.com is deze zomereik geplant in 1762 en daarmee is hij een van de oudste bomen in de gemeente. De eik heeft een stamomtrek van 4.15 meter op 130 cm hoogte en is circa 25 meter hoog (metingen van 2023). De boom maakt een ongezonde en verpieterde indruk. De laagste takken zijn doorgebogen en raken de grond en de wilde vegetatie rond de stambasis zorgen voor een onverzorgde aanblik.

In 2010 is de boom door maaischade besmet met de sombere honingzwam, waardoor een flink deel van het cambrium of groeiweefsel is afgestorven. Deze zwam komt in bundels voor op de stam en wortelbasis van loof- en naaldbomen op zandgronden en veroorzaakt op levende bomen witrot waardoor de boom zal afsterven. Volgens boswachter Joris Hellevoort van het Utrechts Landschap is de boom in grote nood en kunnen ingrijpende beheersmaatregelen geen uitstel leiden.

Gelukkig is er uit het  Jagtlustpark ook positief nieuws te melden. Schuin voor Jagtlust, tegenover de voormalige bodewoning, staan twee beuken dicht bij elkaar, met de kronen in elkaar gegroeid. Dit zijn de verlovingsbomen die op 2 januari 1937 dicht bij elkaar zijn geplant ter gelegenheid van de verloving van Juliana en Bernhard. Deze bomen staan er florissant bij, maar helaas ontbreekt iedere verwijzing naar deze gebeurtenis.

WK

 

Literatuur:

Hovenier Copijn leverde in 1895 bomen voor Jagtlust. De Biltse Grift, december 2023.

Werkgroep Behoud Jagtlust pleit voor monumentenstatus. De  Vierklank, 21 september 2022.

Aanvraag monumentenstatus Landgoed Jagtlust. De Vierklank, 27 juni 2023

Monumental Trees.com: bomen in de Bilt