Afgebeeld is de christelijke lagere school aan de Dr. Welfferweg 24 te Achttienhoven met op de voorgrond een groep schoolkinderen. (Afbeelding Het Utrechts Archief, public domain). Het was een van de eerste bijzondere christelijke scholen in Nederland.

 

Meer informatie

In de negentiende eeuw werd tijdens de Schoolstrijd door confessionelen gestreden om gelijkstelling van het christelijk onderwijs met het openbaar onderwijs. In 1889 werd in de onderwijswet van het ministerie Mackay deze rechtsgelijkheid in principe bevestigd. (Het zou tot 1917 duren voordat dit in de grondwet werd vastgelegd.) Het kabinet Mackay was het eerste confessionele kabinet in Nederland. Het zorgde er in 1889 voor dat bijzondere – niet door de overheid gestichte, meest christelijke – scholen voortaan voor de salarissen van hun onderwijzers hetzelfde bedrag uit de schatkist van het rijk ontvingen als de gemeentes kregen voor het openbaar onderwijs. Daarmee konden zij ongeveer een derde deel van de kosten bestrijden. Vrijwel direct startte de Vereniging voor het Gereformeerd onderwijs van Achttienhoven/Westbroek met de bouw van een nieuwe school aan de Dr. Welfferweg nummer 24.

AD

Literatuur: P. Th. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis (Zutphen 1991). Zie ook:

https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/20502/westbroek-kent-drie-voormalige-schoolgebouwen