Dit is een afbeelding van de openbare lagere school van Maartensdijk.  (Coll. Anne Doedens). De tweede school van het dorp, de school met de Bijbel, die in 1923 werd gesticht, was te vinden aan de Molenweg 27 in Maartensdijk.

Meer informatie

In 1917 werden openbaar en bijzonder onderwijs definitief gelijkgesteld in artikel 23 van de Grondwet en in 1920 werd dat ook vastgesteld in de Lager Onderwijs Wet. Aan de Schoolstrijd kwam zo een einde. (Hierover elders op deze site: De Schoolstrijd en Westbroek-Achttienhoven.)

Al eerder, in 1909,  had B.J. Gebhard, tuinbaas op het landgoed Eijckenstein en zondagsschoolonderwijzer het initiatief genomen tot de oprichting van de lokale vereniging School met den Bijbel. De school startte in 1923 met ruim vijftig leerlingen en groeide snel ten nadele van de openbare school in het dorp. In 1924 was het getal leerlingen van die school gegroeid van honderd in 1923 naar achttien in 1924. Thans bevinden zich woningen in het pand. De school verhuisde in 1983 naar de voormalige huishoudschool aan de Prinses Irenelaan 14.

AD

Literatuur: Anne Doedens en Hans Stevens, De Schoolstrijd in de vorige eeuw ging niet ongemerkt aan Maartensdijk voorbij. In: de Stichtse Post, 2 mei 1989.