Afbeelding: Hotel-café-restaurant De Schouw eind jaren ’60. Rechts het restaurantgedeelte. Daar was honderd jaar eerder de hoofdingang en het terras van het toenmalige logement Dennenhoeve. (Historische Kring d’Oude School) Sinds 1864 stond ten zuiden van het station Bilthoven een hotel-restaurant. Door de jaren heen was de naam achtereenvolgens Dennenhoeve, Brands en na de Tweede Wereldoorlog De Schouw. Het etablissement was in de bevrijdingsjaren voortgezet door J. Nijsen. In de jaren ’50 nam L.C.J. Campfens (1917-2000) de zaak over. Hij bleef directeur tot begin jaren zeventig en zijn dochter stond wel eens achter de bar. De Schouw en deed dienst als hotel, bar-terras-restaurant, feesttent, discobar, dansschool, vergaderlocatie, biljartruimte en kegelbaan.

 

Meer informatie

De Schouw behield de sociale functie die het hotel voor de oorlog ook al had. De Stichtse Cricket en Hockey Club hield er haar feesten en de populariteit van het natuurbad de Biltse Duinen werd gebruikt om klanten te trekken die per trein kwamen. De kegelbaan was dagelijks druk in gebruik. Gebouw en terras lagen iets onder trottoirniveau en moesten via traptreden naar beneden bereikt worden. Bij binnenkomst lag links de zaal en rechts het café. In het café was links de bar en achterin de biljartkamer. Het restaurant was gevestigd in het voormalige terras aan de spoorzijde.

Achterin stond een vleugel. De biljartkamer gaf toegang tot de kegelbaan. De grote keuken lag achter de bar. Boven waren 5 à 6 hotelkamers en een kleine vergaderzaal. Daar kwam de middenstand, zoals de lokale slagers bijeen voor overleg.

Penney en Pim

Het zuidelijke zaal van het hotel aan de straatkant werd gebruikt voor recepties en vergaderingen. Tijdens het jubileumfeest van Jaap de Jong sr, stichter van het Bilthovens Bouwbedrijf bracht De Biltse Harmonie er een aubade aan zijn sponsor. De zaal werd ook extern verhuurd. Dansleraar Piet Wildschut gaf er dansles en de bekende beatballetgroep van Penney de Jager oefende er. Tot de zaalverhuur niet rendabel meer was en er een discobar kwam met de naam ‘De Smidse’. Biltse Post 18-10-1973: De Schouw heeft nu ook een disco-bar!

In het restaurant speelde het trio van Pim Jacobs, die rond tien uur zijn vrouw Rita Reys aankondigde en samen met zijn trio de sfeer nog meer vergrootte. Kort hierna zei hij: ‘Een lekker sfeertje hier. Ik voelde me weer thuis want vroeger kwamen we hier vaak, tenminste toen ik nog op school zat hier: lekker af en toe voor de vuist weg spelen. Echt leuke tijden toen. Jacobs gaf vervolgens in de discobar nog een jamsessie.

George Kotte

In 1974 werd de heer Campfens opgevolgd door George Kotte als manager van De Schouw. Onder diens bestuur waren er wel zeventien personeelsleden. Kotte zat zelf in de muziek en wilde optredens van het toen roemruchte Cocktail Trio en en de komiek Bueno de Mesquita. In het restaurant wenste de manager meer middenstand met behulp van een bitter- of borreluurtje. Hij beëindigde de hotelgelegenheid. De kegelbaan zou blijven tot het eind in 2011.

In 1982 verdween de discotheek. Daarvoor in de plaats kwam specialiteitenrestaurant La Cheminée onder leiding van Gé Hofstee. Dubbele glazen ramen verhinderen verkeersgeluiden om uw intieme etentje te verstoren, deelde Kotte mede.

In 1995 werd de zaak opnieuw gesplitst. Het noordelijke deel bleef restaurant onder verschillende uitbaters en zaaknamen, tot laatstelijk Het Wijn en Spijslokaal. Het zuidelijke deel werd als Café De Dobbelaar eerst een discotheek en later een jongerencafé onder leiding van Rob Stranders. Het café was populair, trok bezoekers uit de wijde omgeving maar zorgde ook voor nachtelijke overlast.

GB

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER

 

Met dank aan Jacques Zomer

Bronnen:
Knipselarchief Historische Kring d’ Oude School

Afbeelding: Suikerzakjes van De Schouwe door de jaren heen (Fred Meijer)