In 1939 werd de vierduizendste  wegwijzer van de A.N.W.B. feestelijk onthuld door Prins Bernhard. Dit ijzeren bord stond op de T-kruising van de provinciale weg en de Gezichtslaan in Bilthoven. Op deze plaats staat nog steeds een bord en het heeft nog altijd het nummer 4000. (Foto Het Utrechts Archief)

 

Meer informatie

De A.N.W.B. zorgde als bond sinds 1895 voor de bewegwijzering op de Nederlandse wegen. De eerste borden waren aanvankelijk van hout, maar dat bleek geen succes omdat omwonenden de planken en de paal in de winter gebruikten als brandstof. Na deze eerste poging ging men over op ijzer en dat wordt nog altijd gebruikt.

In 1939 stopte de betonweg, zoals de provinciale straatweg tussen Soestdijk en Utrecht in die tijd werd genoemd, abrupt bij de kruising met de Gezichtslaan. De naam ‘betonweg’ had de weg te danken aan de betonplaten die de rijbaan vormden. Dat was in die tijd een nieuwe vorm van bestrating. De provinciale weg, nu de N234, werd pas bij de aanleg van de A27 doorgetrokken.

Deze provinciale straat kreeg in juli 1939 wegwijzers. Het bondsbestuur van de A.N.W.B. gaf de plaatsing van de wegwijzer op de Gezichtslaan een feestelijk tintje omdat het de vierduizendste was. Prins Bernhard, die het erevoorzitterschap bekleedde, werd gevraagd het bord te onthullen. Om 28 juli om half vier was het zo ver. De Prins stapte uit de auto en werd ontvangen door de toenmalige voorzitter, de burgemeester van Arnhem H.P.J. Bloemers. Na de begroeting en korte toespraken trok de Prins onder grote belangstelling van de vele kijkers die hiervoor apart gekomen waren, aan het oranje koord van de A.N.W.B.-vlag die over het bord hing. Door de ruk aan het touw viel de vlag omlaag en kon iedereen het bord bewonderen. Na een hoeraatje voor de Prins werd de bijeenkomst besloten. Sindsdien staat op de kruising van de Gezichtslaan met de N234 het A.N.W.B. bord nummer 4000.

EvdV

 

Literatuur:

De Standaard van 27 juli 1939

Bataviaasch Nieuwsblad vier augustus 1939

Spring naar toolbar