Hierboven zien we de  in 1896 ontdekte vloerelementen van het oude huis Koelenberg of Het Klooster. (Afbeelding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monument nummer 514653.)

 

Meer informatie

Na 1651 werd het voormalige Vrouwenklooster mogelijk verbouwd tot een buitenplaats.  Omstreeks 1810 zou een nieuw landhuis gebouwd zijn op de plaatst van het oude gebouw. In de negentiende eeuw  kwam het huis in eigendom van G.H.L. baron van Boetzelaer, die het  landgoed in 1893 te koop aanbood, waarna verkaveling en opdeling volgde. Hoe groot het landgoed was, blijkt uit de kaart hieronder, die de situatie laat zien die bestond in de tijd dat de Biltse burgemeester Spengler het in eigendom had. (Spengler kocht het in 1839 en was burgemeester van 1844 tot 1865). Het huis werd in 1897 gekocht door het K.N.M.I. Het buiten werd verbouwd. Voorafgaand aan deze verkoop en mogelijk met het oog op de genoemde verbouwing kunnen deze oude vloerelementen in februari 1896 ontdekt zijn.  Onduidelijk is of de getoonde elementen afkomstig zijn uit het buiten van voor 1810 of dat van na 1810. Men leest op de afbeelding dat baron Van Boetzelaer de getoonde oude vloerelementen in een van zijn gebouwen zou hebben herplaatst.

De getoonde kaart wordt genoemd in de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (objectnummer 08991) en zou behoren tot de hoofdcollectie van het Westfries Museum. Men leest: Kaart van de ridderhofstad Koelenberg of het klooster de hofstede genaamd het Buureveld met de landerijen en bosschen onder de gemeente van de bildt. Behorende aan de Wel Edel Geboren Heer F.H. Spengler. Het huis staat uiterst rechts op de kaart.

AD