De voormalige Dr. Van Everdingenschool aan de Soestdijkseweg 208 dateert uit 1932 en is gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect Vermaak. Het is een langgerekt gebouw met een hoog rieten dak, kleine ramen en in Vlaams verband gemetselde gevels, geïnspireerd  door werk van de architecten W.M. Dudok en Frank Lloyd Wright. De bouw van de school was bedoeld om ook in de Bilt een school te stichten die opleidde voor het Middelbaar Onderwijs. Door vergrijzing van de buurt werd de Van Everdingenschool in 1972 verplaatst naar de Leeuweriklaan, waar hij tot 1995 heeft bestaan. Het opvallende gebouw is na het vertrek van de school in gebruik genomen door de Oranje-Nassau Mavo en vervolgens door de Aeres Mavo. (Foto Wim Krommenhoek)

 

Meer informatie

In de jaren twintig van de vorige eeuw bestonden er grote sociale verschillen tussen enerzijds Bilthoven Noord en anderzijds Bilthoven Zuid en de Bilt. Ook in het basisonderwijs werd deze situatie weerspiegeld. Had Bilthoven Noord een school die opleidde voor het Middelbaar Onderwijs, de Bilt moest het doen met een school voor eindonderwijs of opleiding tot ULO.

Toen in  1927 in de raad werd besproken om  een deel van de leerlingen van de sterk groeiende van Dijckschool over te plaatsen naar de school aan de Leyenseweg vielen de woorden standenschool en volksschool en werd het verschil tussen beide delen van de gemeente pijnlijk duidelijk. Toen ook de ouders weigerden hun kinderen  school te laten gaan in de Bilt, nam wethouder Van Everdingen het jaar daarop het initiatief voor de oprichting van een opleidingsschool voor kinderen uit Bilthoven Zuid en de Bilt.

Toen volgde een periode van felle discussies in de gemeenteraad en pas eind 1929 wist Van Everdingen de raad ervan te overtuigen dat de bouw van een tweede opleidingsschool voor kinderen in Bilthoven Zuid en de Bilt gewenst en noodzakelijk was. Het plotseling overlijden van Van Everdingen in 1930 dreigde roet in het eten te gooien, maar de raad zette door en op 23 januari 1932 vond de opening plaats.

Burgemeester Van der Borgh, die ervoor had gepleit de school “Dr. Van Everdingenschool” te noemen, zei in zijn toespraak onder meer: Het was dr. Van Everdingen geweest die het eerst de noodzakelijkheid van de school had ingezien. Deze school, heftig bestreden, zal m.i. spoedig blijk geven van het recht van haar bestaan.

WK

 

Literatuur:

W. Krommenhoek en L. van Vlodorp: Honderd jaar Bilthoven, 2017.

 

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2020 maakte RegioTV De Bilt de onderstaande reportage:

Spring naar toolbar