De Woudkapel aan de Beethovenlaan in Bilthoven is ontstaan uit een gesprekskring van vrijzinnige christenen en humanisten. De initiatiefnemers nodigden omstreeks 1923 sprekers met allerlei godsdienstige achtergronden uit. De mensen die hier bij elkaar kwamen, noemden zich de Vrijzinnige Godsdienstige Gemeenschap Bilthoven en Omstreken. Vanaf het begin wilde een deel van de deelnemers praten met mensen van allerlei levensovertuigingen terwijl een deel meer behoefte had aan een religieuze gemeenschap. Weldra ontwikkelde deze groepering zich echter tot een vrij gewone afdeling van de Nederlandsche Protestantenbond, die behoefte had aan een kerk.

Vanaf 1924 bouwde men een opvallende maar eenvoudige kruiskapel waarin we de invloed van de Amsterdamse school kunnen zien. Een van de leden, ir. G.W. van Heukelom, kwam met een ontwerp. Hij was bekend als bouwer van De Inktpot in het Moreelsepark in Utrecht. Boven de voordeur is in baksteen het woord VREDE gemetseld. De foto is in 1926 gemaakt door A. Havekotte (RHC Vecht en Venen).

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
O. Tissing, De Woudkapel, een geloofsgemeenschap, in: De Biltse Grift 2011.
S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur, Zeist 1995 p. 218-219.