Afgebeeld is het bord dat men ziet als men aan de wandeling van het Bert Bospad begint. De tekst spreekt voor zich. (Foto van Westbroek/Molenpolder boven deze post: Anne Doedens; foto van het bord: Anne Doedens.)

De Westbroekse Zodden en de polder Huis te Hart worden naast gebieden in de gemeente Stichtse Vecht  aangepakt in het kader van Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. De aanpak gebeurt aan de hand van twee richtlijnen: de Vogelrichtlijn (1979 en de Habitatrichtlijn 1992).

AD

 

Meer informatie: zie Natura 2000.