De 17e eeuwse Amsterdamse notaris David Stafmaeker Varlet was zeker bekend met het boerendorp Maartensdijk. Tussen 1684 en 1695 legde hij drie zaken vast die dit bevestigen.  (Afbeelding van een 17e-eeuws notariskantoor, Jan Woutersz. Stap, ca. 1629.)

 

Meer informatie

Zo had hij op 23 januari 1684 een testament opgesteld voor Marieke Willems van Swanik. Daarin werd geregeld dat ‘de heer Gerrit Willemsz. van Swanik hare broeder,  scheepen tot Maartensdijk’ samen met enkele andere familieleden de voogdij  over haar kinderen kreeg. Drie jaar later was het de ongehuwde Suzanna Bergman, ‘wonende aan de Maartensdijk’ die Stafmaeker liet vastleggen dat zij haar wereldlijke bezittingen naliet aan de Maartensdijkse predikant ds. T. Wolfskuyl. Die was vanaf 1678 tot zijn dood in 1689 de predikant van de dorpskerk. Dat ds. Wolfskuyl erfgenaam van Suzanna’s goederen werd, had als achtergrond dat de predikant en zijn moeder Suzanna geholpen hadden en onderdak geboden toen ze in ellendige omstandigheden verkeerde.

De derde zaak betreft een heel bijzonder geval. Tot twee keer toe, in 1694 en in 1695  liet Marritje Egberts, weduwe van de Maartensdijkse schoenlapper Gerrit Adriaanse weten, dat ze niets wist de bigamie onder haar dak. Het ging om een zekere Govert Meselis, die zij in de jaren 1689-1690 had gehuisvest in haar woning. De bedrogen vrouw van  de man, Maijke Vriese, had haar gevraagd daarover te getuigen bij notaris Stafmaeker. De overspelige Meselis en zijn vriendin hadden maanden lang als gehuwde man en vrouw het bed gedeeld en zich daar met elkaar vermaakt. Dat had Marritjes dochter zelf gehoord en waargenomen. Voor Marritje was het toppunt, dat meergenoemde Govert zich na geconfronteerd te zijnmet zijn bigamie, zich niets van Marritjes vermanende woorden had aangetrokken. Waarom was Marritje zo bezorgd, waarom moest ze meermalen vertellen dat ze van niets had geweten toen ze het stel onderdak verleende. Wellicht druk van de kerkenraad? Het is onbekend maar wel intrigerend. Wie een deel van de originele stukken en de transcriptie daarvan wil zien, klik aan: Maartensdijkers en notaris David Stafmaeker Varlet.

AD

 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, archief notarissen ter standplaats Amsterdam 5075, nr. 198 (stukken van notaris Stafmaeker Varlet: inventaris nr. 189 -4744 pag. 435, idem nr. 438; 4759 pag. 448 en   4760 pag. 449.)