Deze kaart is getiteld Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen. In zijn oorspronkelijke vorm stamt hij uit 1643-1644. Hij hing in de oude raadzaal van het Maartensdijkse gemeentehuis. De kaart is te vinden in het Regionaal Historisch Centrum. Een kopie van de kaart treft men aan in de hal van het gemeentehuis Jagtlust.

 

Meer informatie

De toelichting van het Regionaal Historisch Centrum luidt: Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, bestaande in de gehuchten van Herverscop, Maertensdijck, Agterwetering, Nieuwe en Bisschopswetering, Blaucapel, Twaalf en Zes Hoeven & c. Pré-kadastrale kaart van het gerecht Oostveen (later gemeente Maartensdijk). De kaart is gemaakt in opdracht van de schout en de geërfden van Oostveen in verband met de grondboekhouding. De percelen bevatten een nummer, de namen van de eigenaren, de oppervlakte en bebouwing. Bij een restauratie door landmeter G.N. Back zijn de originele namen vervangen door 18e eeuwse namen. Ook heeft Back de familiewapens en namen van de toenmalige bestuurders aan de kaart toegevoegd. In drie teksten geeft Back uitleg over zijn ‘restauratie’. Een vierde tekst is in 1923 door het Waterschap overgeschilderd. De index uit ca. 1640 bevindt zich in het archief van het Domkapittel in Het Utrechts Archief. Daar zijn ook diverse rekeningen te vinden die betrekking hebben op het maken van de kaart.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.