Deze bijzondere kaart van ‘den sergeant majoor J.A. van der Monde’ van fort Blauwkapel en omgeving laat de situatie vlak na de bouw van het fort zien, in 1824. (Utrechts Archief, Topografische Atlas, collectie Muller, nr. 2097).

 

Meer informatie

 

Fort Blauwkapel (tot 1953 gemeente Maartensdijk) behoort tot de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het  werd  in 1818-1821 ter plekke van oude versterkingen uit de achttiende  eeuw gebouwd, in dezelfde periode kwam fort De Bilt tot stand, tot 1830  Maartensdijks gebied. Fort Ruigenhoek en fort Voordorp in de gemeente De Bilt zijn een halve eeuw gebouwd, ten tijde van de uitbreiding van de linie  (omstreeks 1867-1870). In 1880 werd fort Blauwkapel uitgebreid met een bomvrije kazerne en bergplaatsen. De kaart is verder interessant omdat hij een goed beeld geeft van de westzijde van  Groenekan in de vroege negentiende eeuw (zie de uitsnede hieronder).

Voor meer kaarten over de kernen van de gemeente De Bilt volge men de Rondleiding Kaarten.

 

AD