In 1924 ontwikkelde men het plan om de villawijken van Zeist samen te voegen met Bilthoven tot een nieuwe gemeente. Het  plan kreeg vorm in de kaart hierboven, die is opgesteld door de vereniging Plaatselijke belangen Bilthoven. (Het Utrechts Archief) De woonkern De Bilt zou door Utrecht geannexeerd worden.

 

Meer informatie

Doordat de bevolking van de stad Utrecht omstreeks 1900 sterk was toegenomen, steeg daar de behoefte aan grond voor de bouw van nieuwe woningen.  In 1924 ontwikkelde de stad het plan om de woonkern De Bilt te annexeren. Bilthoven kon dan misschien bij Zeist worden gevoegd.

Inwoners van Bosch en Duin zagen een andere mogelijkheid: als De Bilt bij Utrecht was getrokken, zou Bilthoven mooi kunnen worden samengevoegd met Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Deze drie woonkernen, die op dat moment bij de gemeente Zeist hoorden, pasten wat betreft hun karakter goed bij Bilthoven, zo redeneerde men. Er zou een nieuwe gemeente worden gevormd, die zou worden gekenmerkt door de aanwezigheid van welgestelde inwoners in talrijke villa’s.

Zij beschreven dat plan in een brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. De vereniging Plaatselijke Belangen Bilthoven gaf zijn steun aan de ideeën en schreef ook een brief aan het provinciebestuur, waaronder 868 handtekeningen prijkten. Nu volgde een verbeten discussie tussen de belanghebbenden.

Zeist wilde zijn rijke villadorpen niet kwijt. Het gemeentebestuur verzette zich heftig en schreef onder andere dat de belangenverenigingen van Den Dolder en van Bosch en Duin niet bij het plan betrokken waren. Niemand uit Den Dolder had ondertekend. B. en W. van De Bilt vonden het plan helemaal prematuur omdat deze gemeente de annexatie van de woonkern De Bilt door Utrecht toch niet zou accepteren. Men zag wel iets in het samenvoegen van de drie Zeister dorpen bij Bilthoven maar het resultaat zou dan onder de gemeente De Bilt moeten vallen. Zeist was immers niet in staat gebleken, de eigen villawijken op het gasnet aan te sluiten en De Bilt kon dat wel. Gedeputeerde Staten beperkten zich tot het sturen van ontvangstbevestigingen.

In 1930 verhoogde de stad Utrecht de inzet door voor zichzelf een uitbreiding te vragen met niet alleen De Bilt maar ook met Bilthoven en de villawijken van Zeist. Vier jaar later wees de minister van Binnenlandse zaken alle voorstellen tot gebiedsuitbreiding af voor onbepaalde tijd. In de oorlog zou het plan tot  annexatie van De Bilt opnieuw opduiken

DAB

 

Literatuur:

Kees Floor heeft alle gegevens over deze plannen op een rijtje gezet. Zie K. Floor, handtekeningenactie voor villaparkgemeenten, in: De Biltse Grift december 2016.

Zie ook op deze site Van Ravenswaay, burgemeester in oorlogstijd.

 

Spring naar toolbar