Dit is de Rondleiding Misdaad in De Bilt. Om terug te gaan naar het begin, klik HIER.

Op 24 mei 1824 publiceerde de schout het Reglement van Politie van de gemeente De Bilt door het aan te plakken aan de muur van het gemeentehuis. In artikel 1 begon het meteen met: Het is verboden met Pistolen, Geweeren of Vuurwerken, hoegenaamd, te schieten op de Publieke Straat  of Weg in deze Gemeente. Hierboven: het reglement.

 

Meer informatie

Een reglement van politie zouden we tegenwoordig een Algemene Plaatselijke Verordening of APV noemen, een aanvulling op de landelijke wetgeving. Daarin werden met name kwesties rond de openbare orde geregeld die specifiek waren voor een gemeente. Zo werd bijvoorbeeld in artikel 6 verboden om stenen of modder naar rijtuigen te gooien of paarden op andere manieren aan het schrikken te maken.

Een veel voorkomend delict was straatschenderij. Dat uitte zich onder meer in het beschadigen van bomen en lantarenpalen. In artikel 11 werd dat verboden.  Ook was niet toegestaan (artikel 9) om ’s nachts langs de Straat te schreeuwen of te zingen.  Om de rust te bevorderen stond in artikel 3:  De Kroeghouders en Tappers, zullen des avonds ten tien uren hunne Huizen moeten sluiten, en niet meer mogen tappen of gelagen zetten.

Overtreding van een van die artikelen werd bestraft met een geldboete van drie gulden en bij recidive binnen een jaar met het dubbele bedrag. Als je niet kon betalen, kreeg je in plaats daarvan een dag gevangenisstraf. De handhaving werd opgedragen aan de schout, de Dienaar der Justitie, de gerechtsbode en de Veldwachter van het dorp. Het is wel mogelijk dat de rechter in voorkomende gevallen besloot tot een lagere straf.

Het reglement telde zestien artikelen. Tegenwoordig is de APV van De Bilt tientallen keren zo lang. Het betreft vooral kwesties zoals betogingen, evenementen, overlast, seksinrichtingen, milieu en vergunningen. Heel veel is in detail geregeld: Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers. In het negentiende-eeuwse reglement vinden we daarvan geen spoor.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Misdaad. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Reglement van Politie voor de gemeente De Bilt, afgedrukt in De Biltse Grift december 1999.

Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2019, vastgesteld op 20 december 2018.