Voor de Tweede Wereldoorlog hadden kleinere gemeentes een gemeenteveldwachter. Als de gemeente groter werd, stelde men gemeentepolitie aan. Zowel de Bilt als Maartensdijk hebben eigen veldwachters gehad. Foto: de gemeenteveldwachters in de provincie Utrecht tijdens een schietwedstrijd op fort Nieuwersluis 1929. (RHC Vecht en Venen)

 

Meer informatie

Veldwachters hadden vaak maar weinig vakopleiding gehad en werden slecht betaald. Daarom hadden ze binnen de gemeente vaak nog een paar andere functies. Ze hadden wel een beroep dat veel inzet vergde.

Rijksveldwachters hadden ook bevoegdheden buiten de gemeente en daarom waren gemeenteveldwachters en jachtopzieners en andere functionarissen vaak ook onbezoldigd (onbetaald) rijksveldwachter.

De Bilt had veldwachters tot de eerste decennia van de twintigste eeuw. Je maakte wat mee in die baan. De veldwachters werden meermalen bedreigd of aangevallen door stropers. Een veldwachter trof een dode vrouw aan en arresteerde de man die van moord verdacht werd. In 1889 maakte een veldwachter met een revolver een einde aan zijn leven na een huiselijke twist. En veldwachter Van Dulst trof in 1908 een weglopertje van acht jaar uit Utrecht aan, die het leven bij de woonwagenbewoners wel erg leuk vond.

Maartensdijk had langer een veldwachter. We treffen hem aan als getuige nadat een automobilist in Hollandsche Rading twee voetgangers had aangereden. Er was ook een veldwachter gestationeerd in Tuindorp, dat toen nog bij Maartensdijk hoorde. Toen een alleenwonende dame in 1940 in haar slaapkamer door een insluiper was belaagd, kwam zij uithuilen in  het huis van deze veldwachter P. Wortel aan de Albrecht Thaerlaan  49.

In 1943 werd de functie van veldwachter opgeheven en werden de dragers van dit ambt ondergebracht bij de Marechaussee.

Bij het publiek kregen veldwachters enige bekendheid door de jeugdboeken over Dik Trom en De Kameleon. Het bekendst werd veldwachter Bromsnor, die werd gespeeld door Lou Geels in de televisieserie Swiebertje.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

Het Rotterdamsch Nieuwsblad 11 07 1889; De Maasbode 21 03 18899; De Tijd 08 05 1904; De Standaard 09 11 1904; De Delftsche Courant 14 04 1904; De Limburger koerier 12 04 1904; De Nieuwe Haarlemsche Courant 21 11 1918.

De Avondpost 06 03 1940; Het Algemeen Handelsblad 22 04 1940; Het Utrechts Volksblad 23 05 1940.

Wikipedia