Afgebeeld is de eerste bladzijde van een uniek document. Het bevat de geschiedenis van Eyckenstein vanaf 1651 en het verslag van Maurits Jacob Eijck van Zuylichem over de ontwikkeling van het landgoed  gedurende zijn leven, met name tussen 1795 tot 1852. (Nationaal Archief, Inventaris Eijck van Zuylichem, nr. 178. Foto’s: Anne Doedens.)

 

Meer informatie

In zijn achtentachtigste levensjaar, in 1852,  lichtte Maurits Jacob Eijck van Zuylichem toe, waarom hij dit verslag geschreven had.  Zijn vader, de patriot Adriaan Hendrik Eyck had het landgoed in  1777 aangekocht, was het kwijtgeraakt na zijn vlucht in 1787, maar had het weer teruggekregen in 1795. Maurits Jacob, die op acht jaar na zijn hele volwassen leven op Eyckenstein had doorgebracht en die het in 1802 in eigendom kreeg, wilde in dit manuscript niet alleen de geschiedenis van Eyckenstein vanaf 1651 boekstaven. Hij wilde ook zijn eigen inspanningen om het landgoed te verbeteren gedetailleerd, per jaar weergeven.

Het beheer van het landgoed, de pachtboerderijen, de bouw van het nieuwe Eyckenstein in 1809, alles wordt gedetailleerd beschreven. In de loop van 2019/2020 zal de complete tekst van Eijcks geschrift op deze site te raadplegen zijn.

AD

Over Maurits Jacob Eyck en zijn vader:  https://onlinemuseumdebilt.nl/wegonderhoud-in-de-franse-tijd/ en https://onlinemuseumdebilt.nl/adriaan-hendrik-eijck-en-de-franse-revolutie/