‘Op de 11e juli van het jaar 1545 stierf graaf Willem van Rennenberg op zijn kasteel te Zuilen’ schreef de abdis van Vrouwenklooster Henrica van Erp in haar verslag van de gebeurtenissen van dat jaar. Van Rennenberg staat afgebeeld op een afbeelding van een verdwenen venster in de kerk van Westbroek (Uit: Buchelius’ Monumenta’)

 

Meer informatie

 

Al eerder gaf Onlinemuseum De Bilt aandacht aan graaf Willem en het verloren venster, in een een aparte post daarover. Via deze post kan men echter het uitgebreide verhaal en het daarvoor gedane onderzoek nalezen door aan te klikken: een verloren Westbroekse schat uit de zestiende eeuw.

 

AD