Hierboven is een krantenartikel te zien over Elementenfabriek Midges, die een tijd lang aan de Rembrandtlaan gevestigd was (bron: Kranten Regionaal Archief Alkmaar). In 1934 vond er een grote brand plaats in het bedrijfspand.

 

Meer informatie

De in 1926 in Utrecht opgerichte Elementenfabriek Midges kwam in 1929 naar Bilthoven. De directeur was op dat moment François Christiaan van Buuren. Het bedrijf werkte met een recept dat zijn eigendom was. Dit recept werd in 1937 eigendom van de N.V.  In de doelstelling werd vastgelegd dat het ging om het fabriceren van en handel in elementen en batterijen.

Vijf jaar nadat Midges naar Bilthoven kwam, vond er een ramp plaats voor het bedrijf. Kranten uit die tijd vermelden dat in 1934 de fabriek tot de grond toe afbrandde. Iemand van de Nachtveiligheidsdienst merkte de brand op, maar door de aanwezigheid in de fabriek van brandbare stoffen zoals parafine greep de brand te snel om zich heen. Er bleef nauwelijks iets van het bedrijfspand over. Als gevolg hiervan werd besloten om Elementenfabriek Midges voor een periode van vier maanden te sluiten.

In 1935 trad Van Buuren af als directeur. Mevrouw M.J.H. van Buuren-Bosch, tot dusver aandeelhoudster vlg. art 10 der statuten, om in geval van ontstentenis of belet van de gehele directie tijdelijk het beheer waar te nemen, is benoemd tot directrice. Korte tijd later meldde mevrouw Van Buuren-Bosch aan de Kamer van Koophandel te Utrecht dat het bedrijf was opgeheven. Wat de reden van aftreden van de heer Van Buuren was, is niet bekend, en evenmin of de brand van 1934 een rol had gespeeld bij de veranderingen die kort daarna volgden.

JJR

Literatuur:
Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Midges, Jumbo en De Kroon’
https://kranten.archiefalkmaar.nl/issue/ACO/1934-11-14/edition/null/page/10
https://leiden.courant.nu/issue/LD/1934-11-14/edition/0/page/2?query=