Afbeelding: Stationsweg ca. 1900, gefotografeerd richting De Bilt, ter hoogte van hotel Dennenhoeve. (Historische Kring d’Oude School)

 

Wie de gedrukte advertenties in het Bilthovensch Adresboek van de jaren ’20 bekijkt ziet een heel andere adressering en benummering dan in de jaren ’50. Veelal ging het om dezelfde winkelpanden. De aanvankelijke Soestsdijksche(straat)weg of Soestdijkerstraatweg werd ook wel Stationsweg genoemd. Het Emmaplein ontstond in 1933 en kreeg de naam van de toenmalige koningin-moeder Emma. Vanaf dat moment veranderde het adres van Sigarenwinkel Sumatra (H. Rijkse) van Soestdijkerstraatweg 130 in Emmaplein 8. De buurman Garage De Witte en Co veranderde van nr. 132 naar nr. 10.

Er zou ook een Julianalaan komen en, ter gelegenheid van haar huwelijk in 1937, een Bernhardlaan. Tijdens de Duitse bezetting heette die tijdelijk Mauritslaan. De Julianalaan werd toen Frederik Hendriklaan. Een Wilhelminalaan kwam er nooit in Bilthoven.

Meer informatie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 oktober 1917 was besloten om het naamvoorstel van raadslid dr. Melchior te honoreren en de nieuwe woonkern Bilthoven te noemen.
geven. Na zijn overlijden werd op 19 juni 1928 de Melchiorbank onthuld, die was opgetrokken op de hoek van Nachtegaallaan en Vinkenlaan.

Het eerste officiële naamgevingbesluit voor straten en wegen dateert van 24 juli 1903. Daarin worden de nieuwe lanen in Park Vogelzang al met name genoemd. De Prins Hendriklaan, Spoorlaan, Kruislaan, Middellaan, Jachtlaan en De Kortelaan werden alle aangelegd ten westen van de Soestdijkerstraatweg. Ten oosten van deze weg verschenen Vinkenlaan, Nachtegaallaan, Merellaan en Boslaan.

Het Jodenkerkhof ( ’t Jodendom) werd in dit besluit beschreven als ‘de buurtschap nabij de spoorlijn De Bilt‐Zeist’. Toen op het grondgebied van de naburige gemeente Zeist het villadorp Bosch en Duin tot stand kwam, besloot de gemeente De Bilt een verbinding te leggen met het dorp Bilthoven: de Paltzerweg.

Lijsterlaan

In 1909 wilde de gemeenteraad het laatste verbindingsstuk én het aansluitende deel richting het Biltse station vernoemen naar de nieuw geboren prinses Juliana. Zodoende werd het gedeelte van de Vinkenlaan, dat doorliep tot aan de Soestdijkerstraatweg, in 1924 opgenomen in de Julianalaan. Ook de voormalige Lijsterlaan, de verbinding tussen de hoek Bernhardlaan en de hoek Vinkenlaan heette vanaf dat moment Julianalaan.

Langs de Nachtegaallaan werden villa’s gebouwd, kwam het hotel Regina en er zouden winkels verschijnen. Langs de Vinkenlaan, een deel van de Julianalaan en het Emmaplein werden winkels gebouwd met woningen erboven. In 1918 verrees langs de Julianalaan de Julianaschool. Vervolgens kwamen er kerken in de nieuwe woonkern, waaronder de Centrumkerk of Julianakerk.

 

VC

Bronnen:

De Biltse Grift, maart 2010

De Biltse Grift, maart 2013

 

 

 

Afbeelding: Lijsterlaan omstreeks 1920. Deze laan maakte vanaf 1924 deel uit van de Julianalaan. Links zijn de nog bestaande winkelpanden aan Julianalaan 32, 30 en 28 te herkennen. In het hoekpand Vinkenlaan 1, achter de lantaarnpaal, is het oorspronkelijke pand van Visman te herkennen (Fred Meijer)