In 1874 werd in Fort Voordorp onderzocht, hoe een kanon met een affuit of onderstel uit de opslagplaats of remise naar de plaats waar het moest worden gebruikt, te brengen. [Afbeelding van de affuit in kwestie, met 12 cm-kanon , in 1874, ontleend aan de bij literatuur hieronder genoemde bron.]

 

Meer informatie

 

De affuit voor het beproefde bronzen kanon was een tonnen-zwaar onderstel. Twaalf  man gingen met het verplaatsen van de affuit van het kanon  aan de gang. Die sloeg echter voorover. Nadat het sluitstuk van het kanon met een naai-draad aan het affuit was bevestigd werd weer een poging gewaagd. Toen gingen 17 man aan de gang. Tevergeefs. Weer sloeg de affuit voorover. Het sluitstuk werd op zijn eigenlijke plaats aangebracht en daarna ging het beter. Binnen een kwartier was het kanon met zijn affuit op zijn plaats en binnen vijf minuten was het in de remise.Voor het verslag van deze gebeurtenis klik aan: de plaatsing van een kanon op Fort Voordorp in 1874

 

AD

 

Literatuur: Verkort verslag betreffende de verrigtingen der commissie belast met de verifieering en uitbreiding der schootstafel voor het getrokken bronzen kanon van 8cm,  A.’ In: Verslagen, rapporten en memorien omtrent militaire onderwerpen, VIII (Den Haag 1877) 285-324.

 

Affuit met 12cm-kanon in 1874 (uit de bij literatuur genoemde bron.