Vanaf 1 oktober 1900 kregen de bewoners van de gemeente De Bilt een nieuwe begraafplaats aan de Brandenburgerweg (nu Eerste Brandenburgerweg). De oude begraafplaats rond de dorpskerk, eigendom van de Nederlands Hervormde kerk, maar ook gebruikt door de gemeente, voldeed niet meer aan de eisen van het Geneeskundig Staatstoezicht en werd gesloten. De nieuwe begraafplaats, die intussen enkele malen is uitgebreid, is nog steeds in gebruik.

 

Meer informatie

Eeuwenlang vonden begrafenissen in en om de kerk plaats. Zo was het ook in De Bilt. Begraven in en vlak bij de kerk was vanaf 1829 verboden. Het was mogelijk ontheffing te krijgen voor het begraven bij de kerk; zo kregen tot 1 oktober 1900 de protestantse bewoners van De Bilt hun laatste rustplaats rond de dorpskerk. Toen werd de begraafplaats als te klein beschouwd. De gemeente vond een nieuwe begraafplaats aan wat nu de Eerste Brandenburgerweg heet.

Al in 1898 zocht de gemeente naar ruimte voor een nieuw kerkhof. Aankoop van grond van G.H.L. baron van Boetzelaer mislukte. De landbouwer Willem Bieshaar was wel bereid grond te verkopen. Zo kwam het terrein van de huidige begraafplaats aan de Eerste Brandenburgerweg in beeld. Hij verkocht twee hectaren voor f.5500,00. Het ontwerp van de begraafplaats is mogelijk van Hendrik Copijn, maar het is niet ingericht in de romantische parkstijl maar volgens een streng geometrisch patroon met cirkels en zichtassen. Er volgde later nog verschillende uitbreidingen. In 1925 kocht de gemeente grond van Hendrik Bieshaar, zoon van Willem Bieshaar en na lang onderhandelen met de Nederlandse staat, eigenaar van de grond, volgde in 1969 een derde uitbreiding.

Op de begraafplaats liet de gemeente in 1925 een aula plaatsen. Deze was ontworpen door de gemeentearchitect G.J. Vermaak. De aula bestond uit een achthoekige ruimte, afgedekt met een koepeldak en heeft stijlelementen van de Amsterdamse school. Vermaak bemoeide zich ook verder met de inrichting van de begraafplaats.

Niet alleen de ‘gewone’ burgers van De Bilt, maar ook prominente Biltenaren vonden een laatste rustplaats aan de Brandenburgerweg, op een begraafplaats die door zijn fraaie beplanting veel weg heeft van een park.

De Roomskatholieke inwoners werden eeuwenlang in Utrecht begraven. Pas in 1894 kregen zij in De Bilt een begraafplaats naast de nieuwgebouwde St. Michaelkerk.

PvH

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Zie ook op deze site:

De begraafplaats bij de Dorpskerk

 

Literatuur:

Inventaris grafmonumenten De Bilt, deel 2, Algemene begraafplaats Brandenburgerweg. Historische Kring 1995.

  1. Fokkema, Begraafplaats Brandenburg. Historisch onderzoek en groen beheersvisie. 2008.

https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzichten/begraafplaatsen-in-utrecht/bilthovenbrand.html