Op de foto ziet men de feestvierende ouders en kinderen van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk in april 1975:er komt een nieuwe school. (Copyright Streekarchief Gooi en Vecht, SAGVO 236  nr. 6161)

 

Meer informatie

In de Volkskrant van 16 april 1974 viel te lezen: ‘Door een felle uitslaande brand is  zondagavond de Martin Luther King school in Maartensdijk (bij Utrecht) geheel verwoest. Het houten gebouw, waar de school was gevestigd, stond in een oogwenk in lichterlaaie.’  Het onderwijs moest doorgang vinden. De  eigenaar van Rustenhoven, de heer Fentener van Vlissingen, stelde zijn landhuis meteen daarop genereus  ter beschikking. Op de foto ziet men de festiviteiten op 7 mei 1975  als dankbetuiging aan de genereuze helper, bij de tijdelijke leslocatie, Rustenhoven. Men ziet aan tekst op de vlaggen dat er nieuwbouw werd gerealiseerd. Dat jaar kwam een schoolgebouw aan de Nachtegaallaan. Daarin werd ook de openbare lagere school, de Kievietschool gevestigd.

Hieronder staat een foto van het onderwijs in Rustenhoven in mei 1974. (Copyright Streekarchief Gooi en Vecht, SAGVO 236  nr. 6160.)

 

AD