Op deze ontwerptekening van mei 1888 van de architect Abraham Salm Gbzn. (1857-1915) is ‘Villa Houderingen’ te zien zoals de buitenplaats verbouwd zou gaan  worden. (Stadsarchief Amsterdam, archief van G.B. Salm en A. Salm GBzn., ‘Ontwerptekening met opstand van de voorgevel, vier plattegronden en twee doorsneden.’)

 

Meer informatie

Godfried  Hendrik Leonard van Boetzelaer was de opdrachtgever. Het door Abraham Salm ontworpen werk aan het exterieur van Houdringe is thans nog te bewonderen. Veel van de interieurveranderingen van Salm gingen echter verloren. Gerlof Bartholomeus Salm (1831-1897) en zijn zoon Abraham waren architecten die een belangrijke bijdrage leverden aan het stadsbeeld van Amsterdam. Zij ontwierpen onder veel meer Paradiso, de Keizersgrachtkerk en het Artis-aquarium. Vader en zoon Salm worden vaak bestempeld als ‘eclectici’, omdat hun gebouwen niet goed zijn te plaatsen binnen de 19e-eeuwse architectuur. De in Parijs opgeleide Abraham wordt gezien als de meest artistieke. Abraham werkte tot omstreeks 1894 veel met zijn vader samen, om daarna zelfstandig verder te gaan.  Salm junior bekleedde een belangrijke plaats binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Hij was daar in de periode 1898-1912 voorzitter van.

Meer lezen: R.V. van der Kuijp, G.B. Salm en A. Salm GBzn. en de ontwikkeling van de bouwpraktijk in Nederland tussen 1848 en 1915  (Dissertatie Leiden, 2021)

 

AD