De Westbroekse of Buitenwegse molen (links op de foto) is te vinden in de polder Buitenweg (wikipedia). Hij staat bij het begin van de Nedereindse vaart en komt voor in een akte waarin ook de naam van de zestiende eeuwse Westbroekse pastoor Tielman van Solingen te vinden is, de voorganger van Hendrick Hendricksz. van Haestrecht.  De akte maakt deel uit van diens archief. Het is een stuk uit 1555, dat laat zien, dat Van Solingen, evenals later Van Haestrecht, op een bijzondere wijze volop deelnam aan het economisch leven van het dorp.

 

Meer informatie

Een zekere Goesen Laurensz, een burger uit Utrecht, verbindt zich om jaarlijks, in twee termijnen, vier goudgulden aan de pastoor te geven, een bedrag van omstreeks 150 euro aan koopkracht nu. Die zal op zijn beurt iedere dinsdag een mis celebreren, kennelijk ten gerieve van  Goesen Laurensz. De Utrechter stelt als zekerstelling voor de betaling van het overeengekomen bedrag bijna drie hectaren land als borg. Het gebied was te vinden bij “de Buitenweg”, naast de Nedereindse vaart en grensde aan het gebied van de kerk van Westbroek en aan de vaart en dijk van ‘de buren van Westbroek’.  Ook de latere gemeente Westbroek liep in de negentiende en twintigste eeuw praktisch  tot aan de Vecht. Nu nog steeds vindt men aan het uiterste zuiden van de Westbroekse polder een sluisje dat Buitenweg heet, in diezelfde Nedereindse vaart bij Oud-Zuilen, die naar het noorden tot bij de Westbroekse Kerkdijk doorliep. Voor de akte uit 1555 klikke men aan: De akte van 1555.

Voor het vervolg van deze serie over het archief van pastoor Van Haestrecht klikke men DEZE LINK aan. Om terug te gaan naar het begin klikke men HIER.

AD

Bron: Utrechts Archief, toegang 223, kapittel van Oudmunster, 2721-1.