juni 14, 2024

Nood breekt wet: meer over de verveningen van Westbroek (1917)

In 1790 werd – onbekend door wie, maar waarschijnlijk door het gewest Utrecht – een verbod uitgevaardigd om turf te steken in de ‘Heerlijkheid Westbroek’. […]

Lees verder
augustus 31, 2022

Het veen bij Hollandsche Rading ontgonnen: 1463

Op drie november 1463 sloten een aantal rechthebbenden op een gebied tussen het huidige Maartensdijk en Hollandsche Rading  een overeenkomst. Het waren de domproost en […]

Lees verder
december 30, 2021

Het archief van Westbroeks laatste pastoor, deel II: de voorganger

De Westbroekse of Buitenwegse molen (links op de foto) is te vinden in de polder Buitenweg (wikipedia). Hij staat bij het begin van de Nedereindse […]

Lees verder
december 28, 2021

Schout Henric Dusinc stelt een pacht-akte vast: 1371

Van de twaalfde en dertiende eeuw tot in de zestiende werd in Westbroek tegelijkertijd nieuw land ontgonnen en turf gedolven. De oudst bekende pacht-akte  voor […]

Lees verder
november 28, 2021

De Nedereindse vaart wordt gegraven, omstreeks 1426

Omstreeks 1426 groeven de inwoners van Westbroek en Maarseveen de Nedereindse vaart, waar Westbroek grenst aan Maarseveen, in het uiterste westen van de gemeente De […]

Lees verder
oktober 26, 2020

Spionnen in het veen: een vroegmodern James Bondverhaal

Tussen de grens met Holland en De Bilt reisden in 1525 twee spionnen rond. Het waren Peter Aelmanszoon, de secretaris van de stad Naarden en […]

Lees verder