Dit is een merkwaardig beeld voor het rustige Bilthoven: politie op motoren, witgejaste personen en andere lieden staan bezorgd rond een personenwagen. De foto van 2 december 1981 toont het vertrek van de laatste hoeveelheid ingevroren pokkenvirus uit het Rijks Instituut voor Volksgezondheid van Bilthoven naar Schiphol en vandaar naar de Verenigde Staten. (Foto collectie RIVM)

 

Meer informatie

Eeuwenlang waren de pokken een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte. In Nederland en elders werd vanaf het einde van de negentiende eeuw veel onderzoek naar een optimale manier van vaccineren gedaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven heeft op dit punt een internationale faam opgebouwd.

Vanaf 1974 werden in Nederland jonge kinderen niet meer tegen de pokken ingeënt, want Nederland was pokkenvrij. Dat stadium werd, verklaarde op 9 december 1979 de Wereld Gezondheidsorganisatie W.H.O., voor de hele wereld bereikt. De vraag rees toen wat men moest doen met de bestaande voorraden pokkenvirus.

Totale vernietiging was niet gewenst. Argumenten tegen vernietigen waren de noodzaak van verder wetenschappelijk onderzoek en, niet onbelangrijk, de mogelijkheid om het virus voor biologische oorlogsvoering te gebruiken. Het compromis was het virus voorlopig op twee plaatsen op te slaan en wel in het Center for Disease Control and Prevention in Atlanta in de Verenigde Staten en in het Vector Instituut in Koltsovo – Novosibirsk-Oblast in Rusland; dit alles onder toezicht van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Definitieve vernietiging van het virus is politiek nog steeds niet haalbaar gebleken.

PvH

 

Literatuur:

https://www.rivm.nl/oever-het-rivm/Geschiedenis/webpagina/TIJDLIJN

https://www.scientas.nl/ WHO-wil-de-pokken-nog-een-poosje-houden