Het Nederlands Brandweerorkest is gevestigd in Bilthoven. Vroeger werd deze vereniging de Brandweerharmonie genoemd. Het is het enige brandweerorkest in Nederland. Onderdelen van de vereniging zoals het showorkest spelen geregeld bij evenementen in De Bilt en ver daarbuiten. (Foto’s: archief Nederlands Brandweerorkest.)

 

Meer informatie

Eigenlijk kan pas vanaf 1932 gesproken worden van de Brandweerharmonie of de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven. Tot die tijd was de muziekvereniging vanwege het beperkte ledenaantal nog een fanfare. De harmonie was in de jaren tot de Tweede Wereldoorlog erg actief, bijvoorbeeld bij concoursen of tijdens Koninginnedag.

De gevolgen van de bezetting waren voelbaar bij de Brandweerharmonie. Een deel van de leden werd gemobiliseerd of in Duitsland tewerkgesteld. Niet alleen het aantal leden, maar ook het repertoire werd beïnvloed: tijdens de bezetting moest elk muziekgezelschap tijdens een concert minstens drie Duitse muziekstukken spelen. Muziekstukken van joodse, Engelse, Amerikaanse en Russische componisten waren verboden.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Brandweerharmonie en werd zij professioneler. De verschillende uniformen van het muziekgezelschap laten deze ontwikkelingen zien. In 1952 kregen de muzikanten voor het eerst een uniform, een blauw pak met een blauwe pet. Daarna droegen de leden van de harmonie enige tijd een zwart gala-uniform met bobbypet, totdat ook dit uniform werd gemoderniseerd. De reden voor deze modernisering was de overgang van harmonie naar showorkest die de vereniging maakte in 1966. Sinds die tijd is het uniform weinig meer veranderd, zoals te zien is op de foto’s.

MJB

Literatuur:
https://www.brandweerorkest.com/