In 2013 is het Noorderpark officieel geopend. Een uniek landschap is behouden gebleven voor toekomstige generaties. De foto toont de werkzaamheden van de herinrichting van het park. (Collectie het Utrechts Archief) De kaart hieronder toont de verschillende polders in het park.

Bekijkt u hier de reportage in de serie Levende Monumenten (maart 2021)

 

Meer informatie

Vanaf 1969 werd er in de provincie Utrecht veel nagedacht over de toekomst van het gebied ten noorden van Utrecht. Het bestond grotendeels uit de achttien polders met als noordgrens het Gooi. Het eerste plan omvatte het inrichten van een mega recreatiegebied met een kinderboerderij, speeltuinen, klim- en uitzichttorens, een doolhof, een botanische tuin, een openluchttheater, een paardensportcentrum, kunstijsbaan, golfbaan, midgetgolfbaan, skelterbaan, restaurants en een watersportcentrum bij de Maarsseveense plas. Na toevoeging van natuurgebieden zou dit park ca. 2500 ha groot worden. Het kreeg de naam Noorderpark. Dit eerste plan is nooit uitgevoerd.

Vanaf 1985 is er door veel samenwerkende instellingen vergaderd. Open en mooi houden van het landschap stond in de nieuwe plannen centraal. Het moest naast het agrarische gebruik, ook toegankelijk zijn voor recreatie. Dit wilden de instellingen bereiken door herverkaveling, een oplossing zoeken voor de Bethunepolder, het beschermen van de unieke trilvenen, de aanleg van het Bert Bos wandelpad, aanleg van fiets- en ruiterpaden, verbetering van waterlopen door middel van uitbaggeren en aanleg van stuwen en dammen. In 1995 begon men met de uitvoering van dit enorme project.

In het hele gebied vond ruilverkaveling plaats. Er zijn nu minder actieve boerderijen dan vroeger, maar de landerijen liggen naast de boerderij en de mogelijkheden voor de toekomst zijn sterk verbeterd. In het verlengde van de Korssesteeg zijn 6 nieuwe boerderijen gebouwd met ligstallen.

De Bethunepolder ligt drie meter onder het NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Nergens ter wereld komt zoveel grondwater door druk naar boven. Het is bijna 34 miljoen kubieke liter per jaar, ongeveer 50 grote zwembaden per dag. Als het water niet werd weggepompt, kwam de hele polder onder water te staan. De polder wordt nu beheerd door de Amsterdamse Waterleiding en Staatsbosbeheer.
In 2011 is de hele polder als natuurgebied aangewezen. Slechts twee veeboerderijen bleven bestaan in de polder. Het waterpeil werd verhoogd en extra natuur werd aangelegd. Zie ook elders op deze site Om het behoud van het landschap tussen Hilversum en Utrechthttps://onlinemuseumdebilt.nl/het-noorderpark-of-het-behoud-van-het-landschap-tussen-utrecht-en-het-gooi/

LdM

Literatuur:
H. Buiter H. en H. Renes, Noorderpark , Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi, Utrecht 2013.
P. Brusse, P. van Cruyningen.en R. Rommes, 10 eeuwen Maartensdijk , Utrecht 2001.

Bron: RegioTV De Bilt